TwentEco van start

Twents Energiecollectief voor bedrijven gelanceerd

Met steun van de Regio Noordoost Twente is op 14 maart jl. het Twents Energiecollectief, twentEco, gelanceerd. TwentEco heeft zich tot doel gesteld om bedrijven te ontzorgen bij energievraagstukken. Voor €40 per maand hebben bedrijven de beschikking over een ervaren energieadviseur voor de eerstelijns vragen. Daarnaast wil twentEco bedrijven tijd en geld besparen door het collectief inkopen van zaken.

Het eerste collectieve inkoopproject betreft de ontzorging op de Informatieplicht energiebesparende maatregelen. Bedrijven met een verbruik van meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 gas zijn verplicht alle maatregelen te treffen die worden genoemd op de Erkende maatregelen lijst van de van toepassing zijnde bedrijfstak. Daarnaast moeten deze bedrijven voor 1 juli a.s. een digitale rapportage over de stand van zaken indienen. Een bedrijf die deze rapportage niet indient is in overtreding.

 Leden van twentEco die deelnemen aan het project ontzorging informatieplicht ontvangen voor € 500,- het volgende:

1.       Een toets of uw bedrijf valt onder de Informatieplicht energiebesparing

2.     Een Quickscan in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de verplichte maatregelen. Eventuele getroffen alternatieve maatregelen worden in kaart gebracht.

3.       De rapportage ten behoeve van de Informatieplicht Energiebesparing

4.       Het indien van de rapportage via en eLoket voor 1 juli 2019

5.       Eén jaar begeleid bij het uitvoeren van maatregelen (desgewenst worden  offertes aangevraagd of offertes beoordeeld)

6.      Een aangepaste rapportage na het treffen van maatregelen die opnieuw wordt ingediend bij het eLoket (ook na 1 juli 2019)

Leden kunnen zelf ook voorstellen voor inkoopprojecten indienen. Uit een eerste inventarisatie zijn onder andere de collectieve inkoop van zonnenpanelen, LED, laadpalen en isolatie naar voren gekomen

Postbus 205

7570 AE Oldenzaal

info@twenteco.nl

+31 541 241 055