Project Informatieplicht

Met ingang van dit jaar geldt voor veel bedrijven de Informatieplicht  energiebesparing. Bedrijven moeten voor 1 juli 2019 via het eLoket een rapportage hebben ingediend waarin wordt beschreven of de wettelijk voorgeschreven energiebesparende maatregelen zijn getroffen of dat alternatieve gelijkwaardige maatregelen zijn doorgevoerd. 

Het simpelweg niet voldoen aan de Informatieplicht energiebesparing is een economisch delict.

Voor wie

  • leden van TwentEco die
  • op jaarbasis meer dan 50.000 kWh elektriciteit verbruiken en/of
  • op jaarbasis meer dan 25.000 m3aardgas verbruiken.

Waarom TwentEco

Het Twentse Energie Collectief (TwentEco) is van een voor de bedrijven. TwentEco ontzorgt haar leden bij energievraagstukken en organiseert op eigen initiatief of op verzoek van haar leden collectieve inkoopacties. Hiermee bespaart TwentEco haar leden tijd en geld.

Kosten

De kosten voor het project bedragen € 500,- per deelnemer. De kosten zijn exclusief BTW.

Wat

TwentEco neemt de zorg rondom de Informatieplicht Energiebesparing geheel uit handen. Als deelnemer aan dit project krijgt u:

  1.      Een toets of uw bedrijf valt onder de Informatieplicht energiebesparing
  2.    Een Quickscan in hoeverre uw bedrijf voldoet aan de verplichte maatregelen. Eventuele getroffen alternatieve maatregelen worden in kaart gebracht.
  3. De rapportage ten behoeve van de Informatieplicht Energiebesparing
  4. Het indien van de rapportage via en eLoket voor 1 juli 2019
  5. Eén jaar begeleid bij het uitvoeren van maatregelen (desgewenst worden  offertes aangevraagd of offertes beoordeeld)
  6.     Een aangepaste rapportage na het treffen van maatregelen die opnieuw wordt ingediend bij het eLoket (ook na 1 juli 2019)

Voorwaarden

De inschrijvingsperiode voor dit project loop van 15 maart tot 1 juni 2019. Het project gaat van start als het minimum aantal deelnemers van 10 is bereikt. TwentEco behoudt zich het recht voor om eerder te starten dan dat de 10 deelnemers zijn bereikt. 

Postbus 205

7570 AE Oldenzaal

info@twenteco.nl

+31 541 241 055