Deelnemen

Deelnemen is heel eenvoudig. Geïnteresseerde bedrijven kunnen middels inschrijfformulier hun gegevens invullen. Wij nemen vervolgens contact met u op om de inschrijving te voltooien.

Kosten

De kosten voor het basislidmaatschap bedragen
€ 40,- per maand.

Lidmaatschapsduur

Lidmaatschap van TwentEco bedraagt het resterende deel van het jaar van opgave plus het opvolgende jaar. Lid worden in juni 2019 betekend dus een lidmaatschap voor het restant van 2019 en 2020. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar.

Opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan eenvoudig per post of e-mail. Opzegging dient minimaal twee maanden vóór ingang van het nieuwe jaar te worden gedaan, dus uiterlijk 31 oktober van het lopende jaar.

Onafhankelijk & betrouwbaar

  • TwentEco is 100% onafhankelijk
  • De dienstverlening van TwentEco wordt bekostigd uit de lidmaatschapsbijdrage van de deelnemende bedrijven.
    • TwentEco heeft dan ook geen enkel belang in de overeenkomsten die worden gesloten met partijen waaraan wordt uitbesteedt
    • TwentEco ontvangt op geen enkele wijze een vergoeding van partijen waaraan wordt uitbesteedt
    • Aanbestedingstrajecten zijn te allen tijde 100% transparant en inzichtelijk voor alle leden
  • Alle informatie die wij van onze leden ontvangen wordt met de grootst mogelijk zorg en discretie verwerkt
  • Alle gegevens en informatie van de leden wordt op geen enkele wijze gebruikt door TwentEco voor andere doeleinden dan met lidbedrijven is overeengekomen

Postbus 205

7570 AE Oldenzaal

info@twenteco.nl

+31 541 241 055